👕 NUEVOS MODELOS ORGANICOS 💚 Y PREMIUM 🔝 EN FANISETAS! PRUEBALOS CON UN 10% DESCUENTO EN TODOS LOS PEDIDOS SIN MINIMO 👕‍

Tenda de samarretes » Política De Privacidad y Protección De Datos

Política De Privacidad y Protección De Datos

Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals

RESPONSABLE

1. Identitat

Empresa: LA ASESORíA DE NUEVAS TECNOLOGíAS Y DISEñO GRáFICO SLUU - CIF: B54269162, Dir. Postal: C/La Nucía 34. ? Ciutat: L'Alfàs Del Pí? CP: 03580, Telèfon: 965 034 936, E-Mail: info@fanisetas.com

Dades de contacte del delegat a protecció de dades: No es disposa de Delegat.

FINALITATS

2. Descripció ampliada de la finalitat/s del tractament:

Tractarem les seves dades única i exclusivament per a poder enviar la seva comanda, comunicar-li l'estat del mateix, i enviament de butlletins amb les novetats en el cas que ens del seu consentiment per a això.

CONSERVACIÓ

3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol-licite la seva supressió per l'interessat, seran conservats d'acord amb els terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l'última comunicació.

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les dades.

LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d'un contracte:

A causa de que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l'esmentat contracte, s'informa a l'interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol-licitat.

DESTINATARIS

6. Durant el període de durada del tractament, ASESORíA DE NUEVAS TECNOLOGíAS Y DISEñO GRáFICO SLU no realitzarà cap cessió, llevat obligació legal, ni tampoc cap transferència.

DRETS

7. L'interessat pot exercir els següents drets:

  • Dret a sol-licitar l'accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol-licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol-licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'entitat estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol-licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol-licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no sigan necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol-licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a Empresa: ASESORíA DE NUEVAS TECNOLOGíAS Y DISEñO GRáFICO SLU - C/La Nucía 34 ? CP: 03580 ? Ciudad: L'Alfàs Del Pí, també pot enviar un correu electrònic a: info@fanisetas.com

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'autoritat de vontrol en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte "No enviar correus".

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en ASESORíA DE NUEVAS TECNOLOGíAS Y DISEñO GRáFICO SLU procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són: (No es tracten de dades especialment protegides)

  • Dades d'identificació
  • Codis o claus d'identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial

Altres seccions d'ajuda

Avís Legal - Condicions D'ús

Esbrina la teua talla

Busquem dissenyadors i il-lustradors

Despeses d'enviament

Guía com comprar a Fanisetas

Política De Privadesa i Protecció de Dades

Qui Som

Búsquedas Populares

Explora el nostre catàleg